Auteursrechten

Scheveningen Toen streeft ernaar om de wettelijke bepalingen in verband met het intellectuele eigendom van de beelden te respecteren en na te streven. In alle gevallen proberen we na te gaan wie de auteursrechten op het beeldmateriaal momenteel bezit, en toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk.

Bent u van mening dat ongewild het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen door ons is geschonden, gelieve ons dan te contacteren via info@scheveningentoen.nl. Wij zullen de situatie dan zo spoedig mogelijk weer rechtzetten. U ontvangt te allen tijde een reactie hierover.

Mocht u materiaal tegenkomen waar u de rechten over bezit, maar dat toch gebruikt mag worden, ontvangen wij ook graag een mail. Mocht u namelijk geen probleem hebben met het gebruik van het materiaal, ontvangen wij graag een mail zodat, wanneer u dat graag heeft, uw naam toegevoegd kan worden als bron.

Scheveningen Toen is een initiatief van liefhebbers van het ‘oude’ Scheveningen. Zij zijn niet vertrouwd met de complexe jurisprudentie. Ook is het, mede door het jaar waaruit materiaal soms afkomstig is, niet altijd mogelijk om te achterhalen wie in het bezit is van het auteursrecht. Deze website is tevens niet gemaakt uit winstoogmerk.

Citaten uit artikelen op http://www.scheveningentoen.nl mogen nooit zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden. Mocht u toestemming hebben gekregen om citaten uit artikelen te gebruiken, dan wordt wel een duidelijke bronvermelding verlangt. Het is uiteraard nooit de bedoeling dat artikelen in hun geheel worden overgenomen.

Ook het beeldmateriaal geproduceerd door de Scheveningen Toen-medewerker(s) blijft te allen tijde exclusief bezit van Scheveningen Toen. Het beeldmateriaal mag dan ook nooit zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden. Niet op websites, maar ook niet in tijdschriften, boeken of iets dergelijks. Ook niet wanneer deze zonder winstoogmerk verspreid worden.